Gör ni sponsring för tävlingar ?

  • Svar: Vi får som du säkert förstår väldigt många förfrågningar om sponsring av olika slag och tyvärr kan vi inte medverka på alla håll.

    Under år 2024 kommer vi endast sponsra tävlingar på nationell/internationell nivå. 
     

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Kontakta oss