Garanti

 • PS of Sweden lämnar 12 månaders garanti på läderprodukter och vi gör vårt yttersta för att garantera att produkterna är fria från eventuella tillverkningsfel.  

  Tillverkningsfel omfattar sömmar och bindemedel på produkterna. Observera att garantin inte täcker normalt slitage. Garantin täcker heller inte skador på någon del av produkten som orsakats av felaktig användning, bristande omsorg, vårdslöshet, olycksfall, brand, vatten eller underlåtenhet att följa skötselanvisningar Garantin gäller om skadan är hänförlig till ett tillverkningsfel. 

   

  Du måste reklamera inom "rimlig tid" efter att du har upptäckt fel på produkten. Vi rekommenderar att du reklamerar snarast möjligt och senast inom 60 dagar efter att felet har upptäckts. Logga in på ditt konto HÄR för att göra en reklamation. 

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Kontakta oss